תקנון האתר

כללי 
• האתר artflower.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כחנות וירטואלית המציעה ללקוחותיה מידע ושירותי מכירה/החלפה לסידורי וזרי משי, האתר הינו בבעלות חברת "אמנות בפרח". 
• תקנון האתר ותנאי השימוש באתר "אמנות בפרח" מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים כמובן לנשים וגברים כאחד. 
• כל העושה שימוש בשירותי האתר בכל דרך שהיא, מצהיר ומתחייב כי קרא את כל סעיפי התקנון והסכים להם.

תנאי השימוש באתר
• ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם קבלת מידע, ביצוע הזמנות ו/או החלפת זרים ו/או סידורים, אין לעשות באתר שימוש כלשהו למטרות אחרות. 
• הינך מתחייב בזה שלא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את השירותים שהאתר מספק. 
• כל העושה שימוש בלתי הולם באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הוצאה כלשהי כולל הוצאות משפטיות שייגרמו לחברה ו/או מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם כתוצאה מהאמור. 
• האתר מכיל מידע וחומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות לרבות תוכן, תמונות, וידאו וגרפיקה אשר כולם ככולם נמצאים בבעלות "אמנות בפרח". הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו שמורה בלעדית למפעילי האתר, משתמש ו/או גולש ו/או רוכש ו/או צד ג` כלשהו לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא במידע ו/או באיזה חלק ממנו אלא למטרות המצוינות בתקנון זה שלשמן הוקם האתר. השימוש באתר אינו מעניק ו/או מקנה למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט, ובאתר ובתכניו של האתר בכלל. 
• "אמנות בפרח" תהא רשאית לסגור את האתר, לשנות את תכניו ואת אופי השירותים המוצעים בו, כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התחייבות להודעה מוקדמת.

הזמנות ורכישת שירותים 
• הזמנת מוצרים תעשה מול מחלקת שירות לקוחות בטלפון 03-5093563 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-19:00 יום ו' וערבי חג בין השעות 8:30-13:00. 
• במידה והמוצר המוזמן נמצא במלאי תבוצע אספקתו בתוך שני ימי עסקים, במידה והוא לא נמצא במלאי תהיה האספקה בתוך 7 ימי עסקים. 
• החלפת זרים ללקוחות המנויים על שירות ההחלפה תעשה בתאריכים כפי שסוכם בזמן רכישת שירות ההחלפה, במידה ויום ההחלפה יחול באחד מחגי ישראל, יאוחר או יוקדם יום ההחלפה באופן חד פעמי בתיאום עם הלקוח. 
• מחובתו של לקוח המנוי על שירות ההחלפה ליידע את מחלקת שירות הלקוחות בטלפון 03-5093563 כ-7 ימים לפני מועד ההחלפה על הסידור/זר שברצונו לקבל.
• מחיר המנוי ייקבע על פי אופיים של הסידורים ו/או הזרים שיוזמנו, המחיר אינו כולל את עלויות המשלוח.

הגבלת אחריות
• "אמנות בפרח" שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה. 
• האחריות לכל המוצרים שאינם פרחי משי ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר, אם צורפו. 
• התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד, יודגש כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו שינויים והבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות, הרכב מתומצת של כל זר/סידור וגודלו מופיעים בגלריית התמונות. 
• בכל מקרה חבותה של החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצר/שירות שנרכשו מ"אמנות בפרח" לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו על ידי הלקוח.

מקום שיפוט
• כל מחלוקת אשר תתגלע עקב השימוש באתר בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה תתברר על פי הדין הישראלי בכל אחד מבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב והמרכז.

שירות לקוחות
• לבירורים שונים ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-5093563 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 יום ו' וערבי חג בין השעות 10:00-13:00.

נשמח לדבר איתך!